Október 23-ig várja vissza az APIA az aláírt támogatási kérelmeket

Gazdáknak pénzt ilyen könnyen még nem adtak

50 anyajuh feletti állományra már jár a válságtámogatás

Múlt péntektől kezdődően október 23-ig igényelhetik a 30 árnál nagyobb burgonyaparcellával, az 5 és 90 egyed közti tehénállománnyal, vagy 50 anyajuhnál és kecskénél nagyobb állománnyal rendelkező gazdák az egészségügyi világjárvány okozta károk enyhítését szolgáló válságtámogatást. Hargita megyéből a COVID-19-támogatásra 7,6 millió euró értékben 4700 állattartó és növénytermesztő jogosult.

Összegyűjtötték az adatokat, kinyomtatták a támogatási igényléseket, eljuttatták a területileg illetékes önkormányza-
tokhoz, így a támogatásra jogosult gazdálkodók gyakorlatilag csak alá kell írják a kérelmeiket ahhoz, hogy részesüljenek a szarvasmarhatartóknak, juh- és kecsketartóknak, illetve zöldség- és gyümölcstermesztőknek felkínált egyszeri, rendkívüli válságtámogatásból – újságolta tegnap lapunknak Haschi András, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Hargita megyei igazgatója.

Előkészítették a kérelmeket
– Nagyon kevés dokumentum kell a támogatás igényléséhez mind az állattartók, mind a pityókatermesztők esetében, sőt, azt is megoldottuk, hogy a gazdák az esetek többségében ne kelljen bejöjjenek az APIA-hoz. Egy olyan kéréssel dolgozunk, amit már kinyomtattunk az APIA-nál és kiküldtünk a helyi tanácsokhoz, illetve azokhoz a gazdaszervezetekhez, akik korábban is segítettek a gazdáknak a támogatási kéréseiket kitölteni. Tehát az előnyomtatott kéréseket már kijuttattuk az önkormányza-
tokhoz, a gazda odamegy, aláírja és ezzel indulhat is haza. Semmi más dolga nincs. Nem kell hozzá sem a személyi igazolvány másolata, semmi – hangsúlyozta lapunknak Haschi András. Ez alól kivételt csupán az állattartók képeznek: esetükben a támogatási kérelemhez az állatorvostól kapott kivonat is szükséges, ami az állatnyilvántartóban 2020. július 1-én neve alatt szereplő két évnél idősebb tehenek és üszők, illetve az egy évnél idősebb anyajuhok vagy kecskék számát igazolja.
Az intézményvezető leszögezte: az APIA csíkszeredai központját csak azoknak az állattartóknak kell felkeresniük, akik nem rendelkeznek földterülettel, illetve a tavasz folyamán az állattenyésztési támogatási kérelmeiket is eleve a kifizetési ügynökség megyei központjához nyújtották be. Utóbbiak körébe Hargita megyéből mintegy 800 állattartó tartozik, döntően nagyobb állománnyal bírók.

4700 gazdálkodó jogosult a pénzre
A COVID-19 támogatási felső határt a zöldség- és gyümölcstermesztők esetében 5000 euróban szabták meg, míg a juh-és kecsketartóknál 2500, a szarvasmarhatartóknál 7000 euró a farmonként elérhető maximális támogatás.
Haschi Andrástól megtudtuk, az október 23-ig igényelhető rendkívüli támogatásra Hargita megyéből 4700 gazdálkodó jogosult. A Hargita megyei szarvasmarhatartók közül – azok, akik legkevesebb 5, de nem több mint 90 egyedet számláló tehénállománnyal rendelkeznek – az ügynökség adatai alapján 2770 gazda jogosult a COVID-19-támogatásra: az előzetes számításik szerint ők összesen 5,4 millió euróra számíthatnak. A juh- és kecsketartók közül 560 gazda támogatási kérelmét várják összesen mintegy félmillió euróra. A zöldség-, gyümölcs- és burgonyatermelőknek szóló válságtámogatás Hargita megyéből 1770 gazdálkodót érint: ha a támogatásigénylési lehetőséggel mindannyian élnek, akkor számláikra előreláthatóan 1,7 millió euró érkezik – sorolta tegnap lapunknak Haschi András.

700 eurótól induló támogatás pityókára
Az egyszeri és rendkívüli, COVID-19-támogatást a fóliasátorban vagy üvegházban termelő zöldség- és gyümölcstermesztők legkevesebb 10 áras területeikre, a szabadföldi zöldség- és gyümölcstermesztők pedig legkevesebb 30 áras parcelláikra vehetik igénybe. A burgonya termesztése esetén szintén legalább 30 árhoz kötik a gazdák támogatási jogosultságát. A burgonyatermelők, illetve szántóföldi zöldség-gyümölcs termesztők 0,3 és 1 hektár közötti parcellaméret esetében 700 eurós, 1,01 és 3 hektár között pedig 1200 eurós támogatásban részesülnek. Azok a termelők, akik a felsorolt növénykultúrákat 3,01 és 5 hektár közötti területen termesztik, 3 ezer eurós, 5,01 és 10 hektár között pedig 4 ezer eurós támogatásra számíthatnak. A maximálisan kínált 5 ezer eurós pénzügyi segítség a 10 hektárnál nagyobb területet művelő gazdálkodóknak, pityókatermelőknek jár. Az üvegházi vagy fóliasátras termelés esetén a támogatást kisebb területméretekhez kötik. 0,1 és 0,29 hektár közötti termelőfelületekre 700 eurós, 0,3 és 0,5 hektár közötti földekre 1200 eurós, 0,51 és 1 hektár közötti területekre 3000 eurós, 1,01 és 2 hektár közötti védett felületű veteményekre 4000 eurós, 2 hektár fölöttiekre pedig gazdaságonként legtöbb 5 ezer eurós támogatást folyósítanak.

Előnyben a kisgazdaságok
A szarvasmarhatartóknak kidolgozott támogatási séma elsősorban a kisgazdaságoknak kedvez. Az 5-10 számosállattal rendelkező gazdaságok 1000 eurós támogatásban, a 11 és 20 közötti állománnyal rendelkezők pedig 2500 eurós támogatásban részesülhetnek. 21 és 30 számosállat között a szarvasmarhatartók 3500 eurós, 31 és 40 számosállat közötti csoportban 4750 euróra, 41 és 50 számosállat között 5000 euróra, 51 és 60 számosállat között pedig 6000 euróra számíthatnak. A maximálisan igényelhető 7 ezer eurós támogatást azok a jószágtartók kérhetik, akiknek a támogatási feltételeket teljesítő szarvasmarha-állománya 61 és 90 számosállat között mozog.
A juh- és kecsketartóknak fizetendő válságtámogatás szintén állományszám függvényében 500 euróról lépcsőzetesen 2500 euróra emelkedik. A támogatást csak azokra a nőstényekre kalkulálják, amelyek 2020. március 31-én betöltötték az egy évet. A rendkívüli juh- és kecsketámogatásból az 50 és 100 egyed között állománnyal rendelkező gazdák 500 eurós, 101 és 200 egyed között 800 eurós, 201 és 300 egyed között 1300 eurós, 301 és 400 egyed között 1700 eurós, 401 és 500 egyed között 2100 eurós, 500 egyed fölött pedig legtöbb 2500 eurós támogatásra számíthatnak.